Thanks for your interest in Batu Digital. We’ve put together a few questions that will help us understand your idea, its complexity and scope. We're excited to work with you soon.

Бидэнтэй холбогдож буйд маш их баярлалаа. Таны хийлгэхээр сонирхож буй төсөл, санаачлагын цар хүрээ, даалгаврын талаар тодорхой ойлголтыг авахын тулд дараах асуултуудыг бэлдлээ. Хамтран ажиллахдаа бид үргэлж баяртай болно.
 
What's your and/or your company name? *

Таны болон танай байгууллагын нэр юу вэ?
 
How can we contact you? Please enter your email address. *

Та холбоо барих имэйл хаягаа оруулна уу.
 
What can we help you with? *

Та ямар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ сонирхож байна вэ?

 
Can you give us a high level description of your project or idea? The more information you give us, the faster we can help. *

Та хийлгэх гэж буй төсөл санаачлагынхаа талаар аль болох дэлгэрэнгүй тайлбарлан бичнэ үү?
 
On what would you like us to focus more? Write about your requirements. For example: creative, modern, mobile-first, user-friendly, etc.

Та биднийг юун дээр илүү анхааран ажиллаасай гэж хүсч байна вэ? Шаардлагуудаа тоочин бичнэ үү. Жишээлбэл, орчин үеийн хэв маягтай, гар утсанд суурилсан, 2 хэл дээр гэх мэт.
 
How do you see your project or idea in one year? Write about your vision, future plans and milestones

Энэхүү төсөл, санаачлага нэг жилийн дараа ямар түвшинд хүртэл хөгжсөн байна гэж та харж байна вэ? Зорилт, алсын хараагаа бичнэ үү.
 
What's the current URL of your project or idea? Provide us a link if you have one.

Хэрэв таны төсөл, санаачлага ямар нэгэн байдлаар хийгдсэн байгаа бол линкийг нь бидэнд илгээнэ үү.
 
When would you like to finish?

Та хэзээ гэхэд энэхүү төсөл, санаачлагыг дуусгасан байхыг хүсч байна вэ?
 
Anything else you'd like to tell us?

Төсөл, санаачлагатай холбоотой бидэнд нэмж хэлэх, зөвлөх, сануулах зүйлс байвал бичнэ үү.
Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform